PGD-859 - 早川瀬里奈2016年番号 精力改善 男潮吹き

PGD-859 - 早川瀬里奈2016年番号 精力改善 男潮吹き

内容:附子,味辛,气温、大热,浮也,阳中之阳,有大毒。肝木过旺则克土,肝木既平,何至克土乎。

但水从下受,凡湿邪从下受者,乃外来之水邪,非内伤之水邪也。乃枢机之剂,领诸气上下,肃清而不致浊,治空中氤氲之气,散无根浮游之火,惟此为最。

木得风乃条达,薄荷散风,性属风,乃春日之和风也。速则去湿而元气不伤,缓乃未免有伤元气矣,盖速乃龙胆草不必多用,而缓乃龙胆草势不得不久用矣。

或问蛇床子外治实佳,内治未必得如外治。肺主皮毛,皮肤之发斑,正肺之火也。

余用万年青捣汁,用酒冲一碗,候胸中痛时急服。 吾恐命门之火已归于肾宫,心包之火仍炎于心位,热必余焰尚存,而渴仍不止也。

若非江淮污下之所,而地处高燥,则燥以益燥,吾日见其损,而不见其益矣。 知脏腑而用药,有不能取胜之时,况不知是补何脏之药,而昧昧从事,毋怪其用药之无功也。

Leave a Reply